Skip to main content

Nieuws

Blijf op de hoogte van EVBalans

De 4 emoties

De 4 emoties

Gepubliceerd: 14 oktober 2023
Een emotie is een innerlijke beleving of gemoedsbeweging dat door een bepaalde situatie wordt opgeroepen of spontaan kan optreden.
 
Als systemisch coach maak ik het onderscheid tussen een aantal gevoelscategorieën die ik regelmatig bij systemische vraagstukken tegenkom.
Je kunt deze onderscheiden in vier verschillende emoties, namelijk primaire emoties, secundaire emoties, tertiaire emoties en meta/zijngevoelens.
 
Hieronder neem ik je mee in het verschil tussen de vier emoties en hoe je hiermee kunt omgaan. Leren omgaan met je eigen emoties is in mijn ogen, één van de belangrijkste eigenschappen om een jouw leven te leven.
 
Lees daarom snel verder als jij wilt leren omgaan met deze emoties en ze wilt leren herkennen.
 

De vier emoties

Een emotie is een beleving of gemoedsbeweging binnen in jou welke door een bepaalde situatie of trigger wordt opgeroepen of spontaan kan optreden. Veel mensen vinden het erg lastig omgaan met eigen en emoties van anderen. Een emotie kan iets in beweging zetten, negatief als positief. Emoties ontstaan omdat iets jou raakt. Om goed met due emoties om te kunnen gaan, is het fijn om onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende gevoelscategorieën van emotied. Bij systemisch werk onderscheiden wij vier verschillende soorten emoties

  • Primaire emoties
  • Secendaire emoties
  • Tertiare emoties
  • Meta- of zijngevoelens

Primaire emoties

Primaire emoties ontstaan als directe reactie op een prikkel van de buitenwereld. Het is een primitieve, innerlijke reactie op een gebeurtenis van onze wereld om ons heen..

Primaire emoties zijn eenvoudig herkenbaar en vragen niet om een uitgebreide beschrijving. De energie is hoog, ze zijn kort en heftig. Primaire emoties blijven niet langer dan nodig, vaak tussen de 10 en 120 seconden. Ze zijn daardoor verbonden met de werkelijkheid, het hier en nu.

Ze hebben de mooie eigenschap dat ze een helende werking hebben, of ze nu positief of negatief zijn. Ze maken namelijk iets vrij zodat je weer verder kan. Ze hebben hun werk gedaan en houdt dan op. Zelfs als het oncomfortabel voelt, komen ze vaak iets positiefs brengen. Na afloop voel je namelijk rust, ruimte en kracht.

Bij primaire emoties moet je denken  aan de basisemoties bang, bedroefd, boos, blij en lichaamgevoelens wat signalen zijn van lichamelijke behoeften.

Uit de praktijk:
Primaire emoties zijn verbonden aan een gebeurtenis of een wond die jij hebt opgelopen,. Zo kan je partner je verrassen met een enorm leuk cadeau, waardoor jij je enorm blij of ontroerd voelt. Of krijg je vervelend nieuws te horen, waardoor jij je direct boos voelt.

Het kan ook zo zijn dat er iets in het verleden heeft plaatsgevonden. Misschien ben je als kind gepest, dan zijn de primaire emoties gerelateerd aan het verdriet of de boosheid dat je er niet bij hoorde, dat je je afgewezen of machteloos voelde. Het kan zijn dat je die emoties pas later in je leven kunt ervaren, omdat een overlevingsmechanisme ervoor zorgde dat je er nog geen toegang toe kreeg. Op het moment dat je er wel toegang toe hebt en je ze kunt voelen, blijven dat de primaire emoties.

Secundaire emoties

Secundaire emoties dekken primaire emoties af, het zijn vervormingen van primaire emoties. Wanneer secundaire emoties niet gestopt worden kunnen ze vaak langdurig zijn. Ze kunnen dan uren, dagen, jaren duren.

Waar primaire emoties het gevoel van echtheid en authenticiteit oproepen, roepen secundaire emoties het gevoel op van onechtheid, moeheid en irritatie.

Secundaire emoties zijn verbonden met innerlijke beelden, verhalen en concepten waar iemand krampachtig aan wil vasthouden. Zo kan bijvoorbeeld iemands boosheid blijven hangen of telkens terugkomen.

De functie van deze emoties is om de onderliggende pijn niet te hoeven voelen. Het is een beschermingsmechanisme. Je voelt wellicht tijdelijk verlichting, maar het heelt niet.

Bij secundaire emoties kun je denken aan frustratie, cynisme, roddelen klagen en slachtoffergedrag. Zo kan iemand verdriet tonen, maar zit daaronder eigenlijk boosheid, of toont iemand blijdschap terwijl er angst is.

Als iemand secundaire gevoelens ervaart dan worden vaak ook de ogen gesloten. Als men hun ogen open kan doen, echt kan kijken en nog steeds bij het gevoel kan blijven dat ze op dat moment hebben, dan gaat het doorgaans om een primaire emotie.

Uit de praktijk
Secundaire emoties ontstaan wanneer je een primaire emotie onderdrukt, ontkent of rationaliseert. Als je je primaire emoties niet wilt voelen, kunnen ze worden omgezet in secundaire emoties. Secundaire emoties dekken de primaire emoties af, omdat die te groot en pijnlijk zijn. Dus het is makkelijker om boos te zijn, dan te voelen dat je afgewezen en gekwetst bent.

Stel je moeder vroeg vroeger nooit actief naar hoe het met je is. Je hebt het gevoel dat de meeste aandacht naar haarzelf ging. Daardoor ben je misschien gaan denken dat je er niet toe doet en dat je niet belangrijk genoeg bent. Je merkt de laatste tijd dat je steeds geïrriteerd reageert, je bent boos en je hebt eigenlijk geen zin meer om haar te zien (Secundaire emotie). Onder deze boosheid zit eigenlijk veel verdriet in verband met een groot gemis en twijfel (primaire emotie).

Tertiaire emoties
Tertiaire emoties hebben een systemische achtergrond, daarom worden ze ook wel systeememoties genoemd of overgenomen gevoelens. Deze overgenomen gevoelens, zoals angst, verdriet of bezorgdheid zijn gevoelens die zijn overgenomen van iemand uit je familiesysteem en kunnen al tijdens de zwangerschap zijn overgenomen door de ander.

Vaak gaat het zo ver terug dat men ze niet meer kan herinneren wanneer deze begonnen zijn en is men er daardoor weinig van bewust.

Systeememoties voelen in eerste instantie als eigen emoties, maar horen niet bij de eigen persoonlijkheid, maar bij iemand anders uit het familiesysteem. Het geeft een ‘oneigen’ gevoel. Het is immers geen weergave van een eigen ervaring of eigen trauma.

Uit de praktijk:
Denk hierbij aan iemand die zonder echte aanleiding heel angstig of verdrietig is. Uit een opstelling kan dan blijken dat dit is overgenomen van één van de grootouders of iemand anders uit het systeem, die vanwege de pijn niet echt kon rouwen.

Meta- / Zijngevoelens

Metagevoelens zijn onpersoonlijke persoonlijke gevoelens. Er is verbinding, maar tegelijkertijd is er afstand. Het zijn gevoelens of gewaarwordingen zonder emotie.

Deze gevoelens zoals wijsheid, diepe tevredenheid, deemoed, medeleven, metaliefde, moed, maar ook ‘doen wat de situatie vraagt’ zijn van een andere kwaliteit en stijgen boven de andere uit.

Bert Hellinger beschrijft dat wijsheid het hoogste metagevoel is. Wijsheid wordt geassocieerd met moed, deemoed en met levensenergie. Je kunt deze gevoelens niet oproepen, ze komen uit zichzelf, als een zegen. Denk hierbij aan wat een chirurg ervaart terwijl hij opereert. De discipline die nodig is om dat te doen wat er op dat moment te doen is. Of het slechte gevoel dat je kunt hebben wanneer je op het punt staat iets te doen dat niet in overeenstemming is met je ziel. Noem het een geweten van hogere orde.

Omgaan met je emoties

In deze wereld waar het soms lijkt dat alles maakbaar is, lijkt het dat negatieve emoties er niet mogen zijn. Ik geloof daar niet in dat er alleen maar mooie en positieve gevoelens en de daarbij passende emoties. Het leven is geen stroom van alleen maar blije gevoelens.Systemisch gezien is het zelfs zo, dat hoe harder je roept dat de negatieve emoties wegmoeten, hoe harder deze negatieve emoties vaak terugkaatsen. Het is dan net een bal die je steeds harder onder water probeert te duwen, maar als hij dan ontsnapt, zal deze ook veel hoger boven het water uitkomen. De kunst vhiervan is dat jij de negatieve gevoelens er mag laten zijn.

De kracht van een mooi leven zit hem wat mij betreft in het aankijken van deze emoties, er ja tegen kunnen zeggen en dan aangaan wat daarvoor nodig is. Dat lijkt in eerste instantie heel spannend, omdat we er goed in zijn om in ons hoofd verontrustende beelden te creëren. Maar juist primaire emoties kunnen heftig zijn en tegelijk heel kort en hebben vaak een helende werking, waar secundaire emoties lang duren en je ongemerkt kunt uitputten.

Wil jij ook meer zicht krijgen op deze vier emoties?

Middels een familieopstelling krijg jij meer zicht op jouw emoties. Doe daarom een familieopstelling of maak een gratis kennismakingsafpraak voor een persoonlijk coachtraject

https://www.evbalans.nl/contact

Bedankt voor de duidelijke afbeeldingen van mannelijke en vrouwelijke emoties

Lokocartoons.nl en Lodewijk Koster


Coachsessies en/of workshop op maat?

Particulieren kunnen losse wandelcoach sessies met EVBalans plannen. Tarief €75,- / uur.

Ben je werkgever/ondernemer, wil je losse coachsessies of een workshop op maat?