Skip to main content

Wat is trauma?

Heel worden door de confrontatie aan te gaan met diepere lagen in jezelf.

Trauma

We hebben ons allemaal verloren gevoeld op een of ander moment als gevolg van een gebroken hart, een traumatische gebeurtenis, overlijden, scheiding, of zoiets. Dit gaat vaak gepaard met lichamelijke klachten, zoals depressie en migraine, slaapstoornissen, verslavingen, onverklaarbare pijn in het lichaam.

Het lichaam is namelijk de bewaker van onze waarheid. In het algemeen kan trauma worden gedefinieerd als een psychologische, emotionele reactie op een heftige gebeurtenis of een ervaring die diep pijnlijk of verontrustend is. Trauma is een blokkade die in je lichaam is ontstaan door een heftige gebeurtenis.

Wanneer je iets meemaakt dat té heftig is om in één keer te verwerken, blijft een deel van de energie achter in het lichaam.

Deze energie beperkt de stroming van jouw levensenergie en zorgt ervoor dat je psychische wond je belemmert in het dagelijks leven.

Trauma kan het gevolg zijn van dingen zoals geboortetrauma, een operatie ondergaan, ziekte, betrokken zijn bij een auto-ongeluk, een grote gebeurtenis meemaken, dierbare overlijden, verwaarlozing, verkrachting, psychisch of seksueel misbruik of het slachtoffer zijn geweest van een misdrijf.

Traumatische klachten kunnen echter ook ontstaan na een indringende ervaring of een langdurige periode van grote stress. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: een inbraak, ontslag, echtscheiding of ziekenhuisopname of corona.

Ook gebeurtenissen met een minder snel verloop, of die langer geleden zijn, kunnen trauma verschijnselen veroorzaken. Denk hierbij aan een jarenlang durende slechte relatie waarin je je gevangen hebt gevoeld, een weinig liefdevolle opvoeding, misbruik, pesten. Het maakt daarbij niet uit of de spanning recent of in het verleden is ontstaan.

Soms is er één specifieke gebeurtenis aan te wijzen, soms gaat het om een opeenstapeling van verschillende traumatische momenten in je leven. Maar wat voor trauma het ook is, in alle gevallen is er negatieve energie in je lichaam achtergebleven die een blokkade of beperking geeft.

Je hebt een psychische wond opgelopen die niet de aandacht heeft gekregen die nodig was. En als je er te lang mee door blijft lopen, kan het een Posttraumatische-Stressstoornis (PTSS) worden De pijn is verdrongen in plaats van verwerkt en dat kan leiden tot klachten als bijvoorbeeld slapeloosheid, angstgevoelens, prikkelbaarheid, woede-uitbarstingen of concentratiestoornissen.

Na een trauma sta je continu ‘aan’. Het vertrouwen in je eigen lichaam is ver te zoeken. Je voelt je vaak onveilig en reageert overspannen op normale situaties. Deze klachten kunnen ervoor zorgen dat je niet of niet goed meer functioneert in de samenleving.

Trauma symptomen:

Vaak zijn shock en ontkenning typische reacties op een traumatische gebeurtenis. Na verloop van tijd kunnen deze emotionele reacties vervagen, maar een overlevende kan ook reacties op lange termijn ervaren.

De gevolgen worden soms pas veel later zichtbaar. Ze kunnen dan veel fysieke, emotionele en mentale klachten veroorzaken. Hoe herken ik een trauma? De meest voorkomende kenmerken van een Trauma of posttraumatische-stressstoornis (PTSS) zijn:

Herbelevingen:

Bij herbeleving lijkt het alsof je de traumatische gebeurtenis opnieuw meemaakt. Je hebt last van flashbacks: je ziet, ruikt, hoort, proeft en voelt alles weer zoals toen het gebeurde.

Wanneer je aan de gebeurtenis denkt, krijg je hartkloppingen, gaat trillen en zweten en kunt niet goed meer ademhalen. Je voelt je verlamd van angst. Je hebt nachtmerries of enge dromen en slaapt onrustig.

Vermijden:

Je gaat situaties uit de weg die je aan de traumatische ervaring doen denken. Zo bescherm je jezelf tegen de heftige emoties. Je ‘vergeet’ de hele gebeurtenis of bepaalde momenten eruit.

Dit heet verdringing. Je voelt soms helemaal niets meer en doet alles op de automatische piloot. Je ontkent wat er is gebeurd en vlucht ervoor weg door bijvoorbeeld keihard te werken of veel te drinken (wordt verslaafd omdat je het pijnlichaam niet wilt voelen).

Je wilt niet praten over wat er is gebeurd en sluit jezelf af voor de mensen om je heen.

Verhoogde waakzaamheid

Je staat altijd op scherp, schrikt snel
Je voelt je voortdurend gespannen en ‘opgefokt’
Je verliest snel je geduld en bent snel boos
Je hebt last van plotselinge huilbuien
Je beleeft nergens meer plezier aan, bent erg somber en doodmoe
Je zoekt gevaarlijke situaties op; je gaat bijvoorbeeld veel te hard rijden
Je raakt verslaafd of gebruikt (verdovende) middelen zoals porno, sex, drugs, voedsel, alcohol enz…
Je voelt je schuldig aan het gebeurde en maakt jezelf verwijten: ‘Dan had ik maar niet…’

Hieronder even de meest voorkomende klachten / gevoelens

• Boosheid
• Aanhoudende gevoelens van verdriet en wanhoop
• Flashbacks
• Onvoorspelbare emoties
• Voortdurende alertheid
• Lichamelijke symptomen, zoals misselijkheid en hoofdpijn
• Intens schuldgevoel
• Gevoel van schaamte
• Angst om controle te verliezen
• Gevoelens van isolatie en hopeloosheid
• Emoties niet goed voelen en makkelijk vertrekken (dissociatie).
• Spierspanning, een gebrek aan spierkracht
• Weinig gronding en stroming van energie in je lichaam
• Vermoeidheid, slecht slapen
• Het leven overwegend analyserend en rationeel benaderen, waarbij je je lichaam minder voelt en veel in je hoofd zit
• Het gevoel altijd alert en op je hoede te zijn
• Hoog gevoelig: prikkels en indrukken moeilijk kunnen filteren
• Moeite met grenzen ik-en de ander
• Hartkloppingen
• Oppervlakkig ademen
• Krachtverlies in spieren
• Overmatige gespannenheid of prikkelbaarheid
• Moeite om je echt te kunnen verbinden met anderen, je leeft niet voluit
• Een kort lontje hebben, snel geïrriteerd, geprikkeld en opvliegend
• Lichamelijke klachten die niet over gaan

Waarom is trauma-heling zo belangrijk?

Het belang van traumaheling is diepgaand en essentieel om het welzijn en de gezondheid van individuen te bevorderen. Traumatische ervaringen kunnen een diepgaande invloed hebben op zowel de fysieke als de mentale gezondheid, en het is van cruciaal belang om deze impact te erkennen en te behandelen. Hier zijn enkele redenen waarom traumaheling zo belangrijk is:

Herstel van Welzijn:
Trauma kan leiden tot langdurige emotionele en fysieke gevolgen, zoals angst, depressie, lichamelijke klachten en slapeloosheid. Traumaheling helpt bij het verminderen van deze symptomen en het herstellen van een gevoel van welzijn.

Voorkomen van Hertraumatisering:
Onbehandeld trauma kan leiden tot herhaalde hertraumatisering, waarbij nieuwe situaties oude trauma’s activeren. Traumaheling helpt individuen om gezonde copingmechanismen te ontwikkelen en zich beter voor te bereiden op toekomstige uitdagingen.

Bevorderen van Relaties:
Onopgelost trauma kan de relaties met anderen beïnvloeden. Het kan leiden tot ongezonde patronen van communicatie, isolement en conflicten. Traumaheling kan helpen bij het opbouwen van gezondere en diepgaandere relaties.

Verbetering van Zelfbeeld:
Trauma kan het gevoel van eigenwaarde en eigenwaarde verminderen. Traumaheling helpt individuen om hun eigen kracht en veerkracht te herontdekken, waardoor ze een positiever zelfbeeld kunnen ontwikkelen.

Bevordering van Emotionele Intelligentie:
Traumatische ervaringen kunnen het vermogen om emoties te begrijpen en te reguleren verstoren. Traumaheling biedt de tools en vaardigheden om emotionele intelligentie te vergroten en effectief om te gaan met intense gevoelens.

Versterking van Veerkracht:
Traumaheling helpt individuen om veerkracht op te bouwen, wat hen in staat stelt om beter om te gaan met toekomstige uitdagingen en tegenslagen.

Bevordering van Levenskwaliteit:
Door onopgeloste trauma’s aan te pakken, kunnen individuen een hogere levenskwaliteit ervaren. Ze kunnen genieten van meer voldoening, geluk en vitaliteit in hun dagelijkse leven.

Voorkomen van Negatieve Gedragspatronen:
Onbehandeld trauma kan leiden tot het ontwikkelen van negatieve gedragspatronen, zoals verslaving, zelfdestructief gedrag en agressie. Traumaheling kan deze patronen doorbreken en positieve veranderingen bevorderen.

Bevordering van Zelfbewustzijn:
Traumaheling moedigt individuen aan om dieper in zichzelf te kijken en onbewuste overtuigingen en patronen te verkennen. Dit bevordert zelfbewustzijn en persoonlijke groei.

Levensvervulling:
Door trauma aan te pakken en te helen, kunnen individuen hun volledige potentieel realiseren en een leven leiden dat meer in lijn is met hun waarden, doelen en aspiraties.

Kortom, traumaheling is van onschatbare waarde voor het bevorderen van het fysieke, mentale en emotionele welzijn van individuen. Het biedt de mogelijkheid om te genezen, te groeien en te gedijen, zelfs na moeilijke en pijnlijke ervaringen.

Heb je hulp nodig of vragen: mail gerust

Hoe ziet traumabegeleiding eruit bij EVBalans

Op een bepaald punt in ons leven zijn we blootgesteld aan traumatische gebeurtenissen. Het lichaam  dwingt ons dan ook op een bepaald moment door lichamelijke of geestelijke symptomen, de waarheid te ontdekken, te herkennen en te verwerken.

Het lichaam houdt zich alleen aan feiten: Ons lichaam beschikt namelijk over een volledige herinnering aan de dingen die we ooit hebben meegemaakt. Als je emoties uit je leven verband, zal deze op een dag je leven binnenstormen met angst, boosheid, verdriet, minachting, depressie, haat, wrok, zelfbedrog of zelfs ziekte (lichamelijk of geestelijk).

Dit is dus de prijs die “jij” moet betalen, jouw opoffering voor het leed dat jij moest lijden.
Trauma kan verwoestend zijn, maar tegelijkertijd kan het worden gebruikt als een deuropening en pad naar persoonlijke groei en genezing.

Het belangrijkste in traumabegeleiding is zorgen dat het trauma niet meer bepalend is voor jou en je leven. We maken het onderdeel van je leven en zorgen dat jij er niet meer door wordt geleid. Het trauma gaat misschien niet weg, maar je kan er wel mee dealen. Zolang jij je leven maar in veiligheid en vertrouwen kunt leven en weer kunt genieten van de dagelijkse dingen.

Hoe ziet een Lichaamsgerichte trauma behandeling eruit?
Zit jij verstijfd zijn van angs op de bankt, voel jij rillingen langs je ruggengraat, vlinders in je buik. Je lichaam heeft ontelbare manieren om zich te uiten en je te vertellen dat er wat speelt. Bij trauma of overprikkeling waarbij de natuurlijke vlucht- of vecht respons niet kan worden ingezet, zet energie zich vast in het lichaam.

Als we geen mogelijkheid hebben ons zelfhelende vermogen in te zetten, blijven we in deze immobiliteit.
Deze blokkade veroorzaakt velerlei lichamelijke klachten en ongewenste patronen passend bij trauma.

Door middel van lichaamsgericht werken kun je het lichaam uitnodigen om weer uit deze blokkade te komen. Hierdoor kan het natuurlijke verwerkingsproces weer op gang komen. Alleen praten en “erover denken” is hiervoor niet voldoende.

Volgorde van onze behandeling
1) Kennismaken, herstel van veiligheid: Het is belangrijk dat jij je op je gemak voelt bij mij, als basis om te werken. We onderzoeken eerst je hulpvraag, omdat geen enkel trauma hetzelfde is. Er zijn verschillende soorten trauma’s die allemaal verschillend te benaderen zijn. In een gesprek kan duidelijk worden hoeveel sessies er ongeveer nodig zullen zijn.

2) In een veilige omgeving je trauma ontladen: fysiek, energetisch, emotioneel, mentaal. Als basis geldt dat herstel vraagt om verwerking in het zenuwstelsel, via de weg van het lichaam.

3) Ontlading: je emoties die eerder onverdraaglijk waren toestaan, ervaren en loslaten. Hierbij hoeven de herinneringen niet per se opgeroepen te worden. Op een natuurlijke manier, in contact met je lichaam maak je contact met je onderbewuste. Je geeft aandacht aan wat vrijkomt waardoor je in contact kunt komen met je emoties. Je zult merken dat je je meer en meer ontspant, rustiger wordt, energieker en krachtiger.

4) Je leert je patronen doorbreken en de stress die zo gekoppeld is aan overlevingsstrategieën makkelijker los te laten zodat je vanuit je ‘zijn’ innerlijke rust vindt en met plezier in het leven kunt staan. Met Lichaamsgerichte Trauma Therapie kan je het volledige scala aan sensaties en emoties voelen dat voor jou beschikbaar is.


PTSS Posttraumatische Stress

Traumatische gebeurtenissen kunnen zich op verschillende manieren manifesteren bij individuen. Ernstige gebeurtenissen zoals ongevallen, verwaarlozing, geboorte trauma, bedreigingen, misbruik of fysiek geweld kunnen diepe indruk achterlaten. 

Hoewel de meeste mensen na verloop van tijd herstellen en verder kunnen gaan, kunnen sommigen maanden na de gebeurtenis last krijgen van aanhoudende symptomen. 

Deze symptomen omvatten herbelevingen, prikkelbaarheid, overmatige waakzaamheid, slapeloosheid en de neiging om situaties te vermijden die aan het trauma doen denken. 

Zelfs zeer emotioneel ingrijpende gebeurtenissen zoals verwaarlozing, pesten of afwijzing kunnen leiden tot trauma, wat de basis kan vormen voor een negatief zelfbeeld en persoonlijkheidsproblematiek. In beide gevallen kan dit resulteren in een posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Er zijn verschillende vormen van PTSS

Enkelvoudige PTSS:
Dit is de meest voorkomende vorm van PTSS en ontstaat als gevolg van één enkele traumatische gebeurtenis. 

Meervoudige PTSS:
Deze vorm ontstaat door een reeks ernstige gebeurtenissen over een bepaalde periode. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij mensen die in een onveilige omgeving leven of herhaaldelijk slachtoffer zijn van mishandeling, misbruik of geweld.

Complexe PTSS:
Deze vorm ontstaat vaak wanneer traumatische gebeurtenissen plaatsvinden tijdens de kindertijd. Het omvat ernstig misbruik, mishandeling of verwaarlozing, wat op lange termijn kan leiden tot problemen in de ontwikkeling en het dagelijks functioneren. Symptomen kunnen variëren en blijven soms verborgen tot latere levensfasen.

Comorbide PTSS:
Dit verwijst naar het hebben van meerdere psychische stoornissen tegelijk, naast PTSS. Dit kan voorkomen bij mensen met verslavingsproblemen of andere psychische aandoeningen. 

Dissociatieve symptomen bij PTSS:
Deze vorm van PTSS omvat dissociatieve symptomen, waarbij iemand zich losgekoppeld kan voelen van zichzelf, hun emoties of hun omgeving. Flashbacks, geheugenverlies en andere ernstige symptomen kunnen aanwezig zijn, wat de grip op de realiteit kan verstoren.

De oorzaken van PTSS kunnen variëren, maar de aandoening ontstaat meestal na het ervaren van een traumatische gebeurtenis. Dit kan een persoonlijk trauma zijn, getuige zijn van een traumatische gebeurtenis bij anderen, of herhaalde confrontatie met de details van een traumatische gebeurtenis (bijvoorbeeld bij hulpverleners die met heftige situaties omgaan).

De gevolgen van PTSS kunnen ingrijpend zijn. Naast symptomen zoals angst, depressie en gedragsproblemen, kan PTSS ook leiden tot verhoogde stress, burn-out en verstoring van het dagelijks leven. Mensen met PTSS kunnen last hebben van herbelevingen waarbij ze het trauma opnieuw beleven, wat hun vermogen om normaal te functioneren en relaties aan te gaan kan beïnvloeden.

Kortom, PTSS kan zich op verschillende manieren uiten bij verschillende individuen. Hoewel de symptomen kunnen variëren, zijn ze over het algemeen gerelateerd aan herbelevingen, vermijding, emotionele veranderingen, hyperarousal en fysieke reacties. 

Het begrijpen van deze symptomen is essentieel om PTSS te herkennen en passende ondersteuning te bieden!


Aanmelden voor workshop Emotional release?

Wist jij dat emoties die niet geuit worden zich kunnen vastzetten in je lichaam en je lichaam . Weet je dat je zowel fysieke als mentale klachten kan krijgen wanneer je alles opkropt? Misschien dat je het wel weet, maar vindt jij het moeilijk om lastige gevoelens toe te laten. Kan jij wel los laten?

20 februari 2024

19.00 - 21.30 uur

24 februari 2024

10.00 - 12.30 uur


kosten € 29.50
Inclusief koffie, thee, water en vers fruit

Vergoed door zorgverzekeraar
Kosten voor familieopstellingen worden deels vergoed door de zorgverzekeraar uit de Alternatieve middelen, voor meer informatie verwijs ik je graag naar je eigen zorg verzekeraar.

Betalingsvoorwaarden
Annuleren, verzetten of vergeten van een sessie kan kosteloos tot uiterlijk 24 uur vóór de gemaakte afspraak. Daarna zal de gehele sessie in rekening worden gebracht